Ergotherapie

Voor wie?

  • We zijn er voor kinderen en jongeren die zich niet goed in hun vel voelen en het moeilijk vinden om hierover in gesprek te gaan.
  • Het kind of de jongere ondervindt psychische problemen, gedragsproblemen of moeilijkheden op sociaal vlak met broers, zussen, ouders, vrienden, leeftijdsgenoten, … 
  • Soms speelt ook een ontwikkelingsstoornis (ADHD, autismespectrumstoornis, …) of een kinderpsychiatrisch probleem een rol.

We gaan op zoek naar onderliggende oorzaken van moeilijk gedrag of negatieve gedachten of  helpen bij het verwerken van lastige gevoelens, moeilijke ervaringen, levensgebeurtenissen, trauma of …  We zoeken samen naar oplossingen om je beter in je vel te voelen en om het beter te doen lukken: thuis, op school en in je vrije tijd.

  • We zijn er ook voor gezinnen die samen zoeken naar een manier om elkaar te ondersteunen of met elkaar op een opbouwende manier om te gaan.

Aanmelding en opstart

Je kan je aanmelden via de groene knop rechts bovenaan of 0498 85 16 96 (gsm Toon).

We plannen een eerste gesprek en luisteren naar jouw verhaal en je hulpvraag. Ook wij vertellen over onze manier van werken en wat we eventueel voor jou kunnen doen.

Onze werkwijze

In de eerste sessies maken we tijd om verder kennis te maken met het kind, de jongere of het gezin. Vanuit de hulpvraag gaan we op zoek naar je interesses en activiteiten die je graag doet. Deze gebruiken we in de mate van het mogelijke in de sessies zodat we een positieve werkwijze vinden die goed bij je past.

Via actieve doe-sessies of door gebruik te maken van creatieve materialen, krijg je de kans om lastige emoties waarmee je worstelt te uiten en te verwerken. Vervolgens stippelen we ook een oplossingsgericht en positief pad uit en helpen we jou om weer zelfstandig verder te kunnen.

Voor jongeren die het moeilijk vinden om stil te staan bij zichzelf, werken we ervaringsgericht.

We werken individueel met het kind/ de jongere of met het gezin.

Soms kan een kortdurende begeleiding je al snel op weg helpen, andere hulpvragen vragen wat meer tijd. De frequentie van de therapiesessies  en de duur van de begeleiding bespreken we samen.

Tarieven

  • Een begeleiding van 60 min. in de praktijk: € 50
  • Een begeleiding van 60 min. buiten de praktijk: € 60, verplaatsingskosten inbegrepen.
  • Een intakegesprek: € 60 

Bij deze Parelvissers kan je terecht voor Ergotherapie