Corona - update 4 mei 2020

04/05/2020

Evenwicht tussen onlinetherapie en therapie in de praktijk

Sessies zijn vanaf 11 mei in onze praktijk beperkt en geleidelijk opnieuw toegestaan mits strikte maatregelen. We zitten in een overgangsperiode. Teleconsultaties blijven de norm, al beseffen we dat dit niet altijd de ideale optie is. Daarom zal de therapeut met jou bekijken of de sessie best online of in de praktijk kan doorgaan.

Strikte maatregelen in de praktijk

De gezondheid van de cliënten en de therapeuten blijven onze grootste zorg. We volgen hiermee de maatregelen die de overheid en de beroepsverenigingen voorschrijven.

 

Enkele duidelijke afspraken indien de sessie in de praktijk doorgaat:

Klachtenvrij

 • Als je naar de praktijk komt ben je minstens 2 weken klachtenvrij.
 • Annuleer de sessie als je kind of een gezinslid (ouder, broer, zus) ziek is.

Contact beperken

 • De wachtzaal blijft tijdelijk gesloten.
 • Bij de start van de therapie: Je wacht buiten of in de auto. De therapeut zal je binnen roepen op het juiste tijdstip. Je hoeft niet aan te bellen.
 • Tijdens de therapie:
  • bij individuele therapie: de ouders komen niet mee binnen, ze wachten in de auto of gaan terug naar huis.
  • Ouder-kind therapie gaat enkel door in ruimtes die voldoende groot zijn.
 • Bij het einde van de therapie: We vragen aan de ouders om 5 minuten voor het einde van de therapie aanwezig te zijn zodat de kinderen niet moeten wachten. Je wacht buiten in de auto tot de therapeut met het kind naar buitenkomt.
 • We laten therapieën voorlopig niet meer op elkaar aansluiten, met uitzondering voor broers en zussen. Dit betekent dat we tussen elke therapie een korte tijdspanne laten om contact tussen cliënten te vermijden.

Afstand houden

 • We houden ons aan de regel van ‘social distance’ zowel bij het binnenkomen, bij het buitengaan, als tijdens de sessie.
 • Bij het binnenkomen en buitengaan geven we elkaar geen hand. 
 • De logopedisten zullen feedback na de sessie schriftelijk bezorgen. Er vindt voorlopig dus geen gesprekje na de therapie met de ouders plaats.
 • Er is voldoende ruimte in de therapielokalen, individuele gesprekstherapie met jongeren kan mogelijk ook buiten al wandelend plaatsvinden met de nodige afstand.

Mondmasker en plexischermen

 • Kinderen, ouders brengen enkel een mondmasker mee indien je dat zelf wenst of indien de therapeut er vooraf expliciet naar vraagt. Dit is niet voor elke therapie nodig. Als je je zelf veiliger voelt met mondmasker mag je dit zeker dragen.
 • Indien de afstand niet kan bewaard worden, draagt de therapeut een mondmasker.
 • De logopedisten en de psychomotorische therapeut maken gebruik van een plexischerm.

Hygiëne

 • Bij het binnenkomen wassen de cliënten hun handen.
 • De therapeut zal deuren openen en sluiten.
 • Er is alcoholgel ter beschikking om de handen te ontsmetten.
 • We vragen om je kind thuis naar het toilet te laten gaan, indien het toilet toch gebruikt wordt zal deze ontsmet worden.
 • We ontsmetten klinken, tafels en stoelen na elke sessie.
 • Tussen de sessies worden de ruimtes goed verlucht.
 • Voor de logopedie en de psychomotorische therapie vragen we aan de kinderen om eigen schrijfgerief mee te nemen.

 

Hoe verder en wat met vragen?

Op deze manier, die mogelijk minder vertrouwd aanvoelt, willen we op een veilige manier opnieuw beschikbaar zijn. Indien er nieuwe maatregelen dienen genomen te worden, brengen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte.

Voor verdere vragen neem je best contact op met de individuele therapeut of met de praktijkverantwoordelijke: info@deparelvissers.be