Ergotherapie/non-verbale therapie

Voor wie?

  • We zijn er voor gezinnen met kinderen en jongeren of jong-volwassenen die zich niet goed in hun vel voelen.
  • Er zijn psychische problemen, gedragsproblemen of moeilijkheden op sociaal of relationeel vlak met broers, zussen, ouders, vrienden, leeftijdsgenoten, … 
  • Soms speelt ook een ontwikkelingsstoornis (ADHD, autismespectrumstoornis, ADD, …) of een kinderpsychiatrisch probleem een rol.

We gaan op zoek naar onderliggende oorzaken van moeilijk gedrag of negatieve gedachten of  helpen bij het verwerken van lastige gevoelens, moeilijke ervaringen, levensgebeurtenissen, trauma of …  We zoeken samen naar oplossingen om je beter in je vel te voelen en om het beter te doen lukken: thuis, op school en in je vrije tijd.

  • We zijn er ook voor gezinnen: broers, zussen, ouders die samen zoeken naar meer verbinding of naar een opbouwende manier om met elkaar om te gaan.

Aanmelding en opstart

Je kan je aanmelden via de groene knop rechts bovenaan of 0498 85 16 96 (gsm Toon).

We plannen een eerste gesprek en luisteren naar jouw verhaal en je hulpvraag. Ook wij vertellen over onze manier van werken en wat we eventueel voor jou kunnen doen.

Onze werkwijze

In de eerste sessie maken we tijd om verder kennis te maken. Vanuit de hulpvraag stippelen we een oplossingsgericht en positief pad uit en helpen we jou om weer zelfstandig verder te kunnen. We helpen je ook om lastige emoties waarmee je worstelt te uiten en te verwerken. 

Voor jongeren die het moeilijk vinden om te praten of stil te staan bij zichzelf, werken we op een creatieve manier.

We werken individueel met het kind/ de jongere of met het gezin.

Soms kan een kortdurende begeleiding je al snel op weg helpen, andere hulpvragen vragen wat meer tijd. De frequentie van de therapiesessies  en de duur van de begeleiding bespreken we samen.

Tarieven

Prestatie                  

Tarief 
Intakegesprek € 75
Sessie (60 min) in de praktijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor 16u en woensdag voor 12u  € 60
Sessie (60 min) in de praktijk op weekdagen na 16u, op woensdag na 12u en op zaterdag € 70
Sessie op verplaatsing: huisbezoek, schooloverleg,... (verplaatsingskosten inbegrepen) € 70
Indien de sessie langer duurt dan 60 min: extra voor een nieuw begonnen half uur

 + € 30 

Bij deze Parelvisser kan je terecht voor ergotherapie