Kinesitherapie

Voor wie?

  • Kinderen met fijn motorische problemen
  • Kinderen met coördinatieproblemen
  • Kinderen met een (ernstige) fysieke beperking zoals cerebrale parese, Erbse-parese of een fysieke beperking tgv tumor
  • Baby’s met ontwikkelingsachterstand (tgv prematuriteit, tweelingzwangerschap, …)
  • Baby’s en peuters met torticollis (scheefstand van het hoofdje)

Aanmelding en opstart

Aanmelden kan via de groene knop rechts bovenaan. Je vraag komt bij de pediatrisch kinesitherapeute terecht. Vervolgens nodigen we de ouders uit op een intakegesprek. Tijdens dit persoonlijk gesprek trachten we een globaal beeld van de motorische ontwikkeling van je baby/kind te krijgen.

Bij opstart van behandeling doen we een motorisch ontwikkelingsonderzoek op basis van gestandaardiseerde en genormeerde tests. De resultaten worden nadien samengevat en
uitgeschreven in een begrijpbaar verslag en tijdens een adviesgesprek met jullie besproken. In dit verslag geven we een beeld van de motorische ontwikkeling en het niveau van het kind. Vaak zal je naar ons doorverwezen zijn door een kinderarts. Alle documenten en het voorschrift, neem je tijdens dit adviesgesprek mee. Indien je omwille van eigen zorgen naar ons toe komt, is het nodig om eerst langs de adviserend geneesheer te gaan voor een voorschrift alvorens de opstart. Onze pediatrisch kinesitherapeut zal verder toelichting geven over wat er precies op dit voorschrift moet komen te staan. We bezorgen de nodige documenten samen met het verslag aan de mutualiteit zodat terugbetaling goedgekeurd kan worden.

Tijdens de sessies houden we je op de hoogte van de vorderingen die je kind maakt. In het geval van een babytje kunnen de ouders de sessies bijwonen. Doorheen de
sessie zal er ook aangepast en persoonlijk advies gegeven worden aan de kersverse mama en/of papa. Na ongeveer zes maanden wordt er ook een evolutieonderzoek gepland.

Begeleiding

Meestal vindt de individuele kinesitherapeutische sessie 2 à 3 keer per week plaats,
afhankelijk van de (ernst van de) problemen en het voorschrift van de arts.
Pediatrische kinesitherapie richt zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel. Het gaat
niet enkel om de revalidatie van de fijne en grote motorische vaardigheden, maar ook om de
sociale en cognitieve aspecten.
We geven ook tips mee aan jullie voor thuis of aan leerkrachten in functie van het
klasgebeuren. Indien nodig wordt er ook gezocht naar hulpmiddelen (orthopedisch
materiaal, schrijfhulpmiddelen, typles, aanpassingen in thuis of in de klas…). We opteren

voor transparante communicatie met alle betrokken partijen (school, CLB, collega
hulpverleners, pediater, huisarts..).
Indien er nood is aan overleg over de vorderingen van je kind, dit met school of andere
betrokken partijen, dan gaan we daar graag op in.

Tarieven

Het onderzoek wordt deels terugbetaald op voorschrift van de huisarts. Bij aantoonbare
significante motorische ontwikkelingsachterstand of torticollis (voorkeurshouding of
scheefstand van het hoofdje) is er recht op 18 terugbetaalde zittingen per jaar onder de
noemer van courante pathologie, op voorschrift van de adviserend geneesheer.
Bij psychomotorische ontwikkelingsstoornissen onder 19 maanden met klinisch duidelijke
ontwikkelingsstoornissen is er recht op 60 terugbetaalde zittingen onder de noemer van een
Fb pathologie (chronisch), op voorschrift van een (neuro)pediater.
Bij zware aandoeningen zoals neuromotorische ontwikkelingsstoornissen (cerebrale parese,
spina bifida, spierziekten), plexusparese, niet-aangeboren hersenafwijkingen, is er recht op
60 terugbetaale zittingen per jaar onder de noemer van E-pathologie, op voorschrift van een
(neuro)pediater.

 

Bij deze Parelvisser kan je terecht voor Kinesitherapie