Logopedie

Voor wie?

Kinderen...

  • met lees-, spelling-en/of rekenproblemen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)
  • met taalproblemen: je kind gebruikt slechts een beperkte woordenschat, spreekt in geen, erg korte of foute zinnen, begrijpt onvoldoende, …
  • met articulatieproblemen: je kind kan bepaalde klanken (nog) niet produceren/uitspreken of gebruikt een foute uitspraak (foute klankvorming of vervanging door andere klank).
  • met stemproblemen: je kind heeft een hese stem, gebruikt zijn stem verkeerd.
  • met slikproblemen en/of afwijkende mondgewoonten: je kind slikt niet correct, met een foute tandenstand tot gevolg, je kind zit veel met zijn of haar mond open, …

Volwassenen...

die ten gevolge van stemmisbruik, een CVA, hersenbloeding, ziekte van Parkinson, ALS, tongkanker, MS, keelkanker, laryngectomie, stembandverlamming of een andere oorzaak één van onderstaande problemen ondervinden:

  • articulatieproblemen (o.a. dysartrie): problemen met de uitspraak van bepaalde klanken en de beweging van lippen en tong
  • taalproblemen (o.a. afasie): problemen met woordvinding, zinnen vormen, begrijpen
  • stemproblemen: hese stem, …
  • neurologische stoornissen: problemen met slikken, uitspraak en/of taal

Aanmelding en opstart

Aanmelden kan via de groene knop rechts bovenaan of op 0477/18 81 02 (gsm Kim Meulemans) of op 0496/84 73 79 (gsm Helena Decrop). Je vraag komt dan bij de logopedisten terecht. Zij zullen je contacteren en uitnodigen voor een eerste gesprek.

Tijdens een persoonlijk gesprek bespreken we met jou welke problemen er zich precies voordoen. We verzamelen informatie over de problemen die je ondervindt. Op basis van deze informatie beslissen we samen of logopedie wenselijk is en maken we een afspraak om logopedische testen af te nemen.

Bij de aanmelding is er een voorschrift van een geneesheer-specialist (neus-keel-oorarts, kinderarts, neuroloog) nodig voor het opstellen van een logopedisch aanvangsbilan (verslag met testgegevens en resultaten).

Met het verslag van deze testen (het bilan) ga je opnieuw naar de geneesheer-specialist zodat die een voorschrift voor logopedische therapie kan schrijven. Dit voorschrift wordt opgemaakt voor een volledig jaar. Indien aangewezen kan daar nadien nog een tweede jaar aan toegevoegd worden.

Alle nodige documenten worden aan ons terugbezorgd. We controleren alle documenten op volledigheid en bezorgen het dossier voor terugbetaling aan de mutualiteit.

Een tussenkomst in de logopedische behandeling (zie tarieven) wordt pas verleend na akkoord van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

Begeleiding

De logopedische begeleiding vindt wekelijks plaats, meestal aan een frequentie van 2 x 30 minuten of 1 x 60 minuten. De begeleiding gebeurt meestal in de praktijk, soms kan dit ook op school of thuis.

Bij de begeleiding zijn ouders niet aanwezig, tenzij dit een meerwaarde is voor de therapie of voor het welbevinden van het kind. Na de therapiesessie bespreken we telkens met de ouders wat er gedaan werd in de sessies en hoe het verlopen is. Bij begeleidingen op school maken we gebruik van een heen-en-weerschriftje of communiceren we via telefoon of mail.

Na 6 maanden of een jaar nemen we opnieuw testen af om de evolutie na te gaan en eventueel een verlenging van de behandeling aan te vragen.

Tarieven

In onze praktijk zijn alle logopedisten geconventioneerd. Bijgevolg zijn onderstaande honoraria en terugbetalingstarieven (bij terugbetaling via de verplichte verzekering) van toepassing. Het gaat hier om een terugbetaling van 75% afhankelijk van de soort problematiek en de aanwezige achterstand. Voor sommige problemen wordt er enkel een (beperkte) terugbetaling gegeven via de aanvullende verzekering. Deze terugbetaling is verschillend van mutualiteit tot mutualiteit. Voor deze tarieven wend je je best tot je mutualiteit.

Prestatie Honorarium Terugbetaling Remgeld
Bilanzitting van minimaal 30 minuten vóór het begin van de behandeling € 42,75 € 35,25 € 7,50
Sessie 30 minuten op school € 34,91 € 28,91 € 6

Sessie 30 minuten buiten de school

€ 36,41 € 30,64 € 5,50
Sessie 60 minuten € 72,59 € 61,59 € 11

 

 

Bij deze Parelvissers kan je terecht voor logopedie