Gezinstherapie

Voor wie?

Voor gezinnen die vast lopen en op zoek zijn naar een andere manier om met elkaar om te gaan: een vlottere communicatie, meer begrip voor elkaar,  meer verbinding tussen de verschillende gezinsleden, meer positieve interactie, ...

Aanmelding en opstart

Je kan je aanmelden via de groene knop rechts bovenaan.

Wij bekijken in ons team bij welke therapeut jullie vraag het beste past. Deze zal je contacteren voor een eerste kennismakingsgesprek en luisteren naar jullie hulpvraag. Ook wij vertellen over onze werkwijze en wat we eventueel voor jullie gezin kunnen betekenen.

Onze werkwijze

Wanneer je kiest voor gezinstherapie dan ga je als gezin in begeleiding bij één van onze therapeuten of onze kinderpsychiater. Binnen de sessies wordt er gewerkt met de verschillende leden van het gezin, meestal samen, soms ook apart als dat aangewezen is. We verwerven inzicht in bestaande interactiepatronen en posities binnen het gezin en het effect ervan op de verschillende gezinsleden. We leren elkaar beter begrijpen, waardoor er weer ruimte ontstaat voor positieve omgangsvormen en meer verbinding tussen de leden van het gezin.

We zoeken naar de best passende werkwijze voor jouw gezin: dit kunnen gesprekken zijn of als praten moeilijk gaat, kunnen ook doe-activiteiten met het gezin (gezinsergotherapie) tijdens de sessie inzicht geven en helpend zijn om jullie doelen te verwezenlijken.

Tarieven

Prestatie Tarief
Intakegesprek € 75
Sessie (60 min) in de praktijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor 16u en woensdag voor 12u € 60
Sessie (60 min) in de praktijk op weekdagen na 16u, op woensdag na 12u en op zaterdag € 70
Sessie op verplaatsing: huisbezoek, schooloverleg,... (verplaatsingskosten inbegrepen) € 70
Indien de sessie langer duurt dan 60 min: extra voor een nieuw begonnen half uur  + € 30