Tarieven

De tarieven verschillen afhankelijk van de hulp die je krijgt.

Voor sommige sessies is een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk van je ziekenfonds. We geven hier graag uitleg over tijdens het eerste kennismakingsgesprek.

Soms worden er diagnostische testen afgenomen (bv. bij logopedie of psychomotorische therapie). We gaan steeds zorgvuldig na welke testen echt nodig zijn. Zo belasten we je niet met overbodige testafnames en vermijden we extra kosten. Indien een uitgebreider diagnostisch onderzoek aangewezen is, doen we dat. Alle testen gebeuren steeds in het belang van de cliënt.

De tarieven per hulpvraag kan je vinden bij ons aanbod.