Samenwerking hulpverleners

Vaak is het zinvol om nauw samen te werken met doorverwijzers. Dit gebeurt steeds met respect voor je privacy. Indien aangewezen nemen we deel aan overleg buiten de praktijk met doorverwijzers en andere betrokken hulpverleners.

Doorverwijzers en tevens hulpverleners waarmee we goede contacten hebben zijn:

  • Huisartsen uit de regio
  • Zorgcoördinatoren, leerkrachten, directie van kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs uit de regio
  • CLB
  • Gespecialiseerde artsen: neus-keel-oorartsen, kinderpsychiaters UPC Leuven, pediaters, psychiaters, neurologen, orthodontisten, ...
  • Revalidatiecentra
  • Centra voor jeugdzorg
  • Centra voor geestelijke gezondheidszorg
  • ...

Op jouw vraag verwijzen wij ook door naar de meest geschikte hulpverlener.