Psychologe

Voor wie?

  • Kinderen, jongeren en jongvolwassenen die het moeilijk hebben op verschillende domeinen: emotioneel, relationeel, lichamelijk, schools,… een diagnose is al dan niet aanwezig.
  • Kinderen en jongeren met psychische klachten zoals depressieve gevoelens, angsten, post-traumatische klachten, negatieve gedachten, sociale problemen, slaapproblemen, zelfverwonding, identiteitsproblemen,… 
  • Kinderen en jongeren met autisme spectrumstoornis of ADHD
  • Ouders en gezinnen die botsen op diverse problemen met hun kinderen.
  • Ouders met vragen over bepaalde opvoedingsthema's zoals multimedia, moeilijk gedrag van jongeren, grenzen,… Samen hierover praten en afspraken maken kan dan helpend zijn.

Aanmelding en opstart

Je kan je aanmelden via de groene knop rechts bovenaan.

Zowel de ouders als het kind worden uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek praten we enerzijds over de 'parels' die er zijn en anderzijds over de moeilijkheden die jullie ondervinden. We beslissen samen wat we kunnen bieden om jullie verder te helpen. Indien nodig verwijzen we ook door naar de meest geschikte hulpverlening.

Onze werkwijze

Samen zoeken we hoe we je probleem het beste aanpakken: door te praten, te spelen, dingen op te schrijven of te tekenen, andere mensen in je leefwereld te betrekken,…

We zoeken naar de therapievorm op maat waarbij je jezelf goed kan voelen. Samen kijken we of we best individueel met het kind of de jongere werken en of het ook belangrijk is de ouders en het gezin te betrekken.

Het aantal sessies hangt af van waar je zelf nood aan hebt. We gaan hierover met jou in dialoog.

Tarieven

Prestatie

Tarief

Intakegesprek

 € 75

Sessie (60 min) in de praktijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor 16u en woensdag voor 12u  

 € 60

Sessie (60 min) in de praktijk op weekdagen na 16u, op woensdag na 12u en op zaterdag

 € 70

Sessie op verplaatsing: huisbezoek, schooloverleg,... (verplaatsingskosten inbegrepen)

 € 70

Indien de sessie langer duurt dan 60 min: extra voor een nieuw begonnen half uur

 + € 30

 

Deze Parelvisser is onze psychologe