Onze visie

Bij de Parelvissers ben je welkom als het niet zo vlot loopt: op school of op je werk, thuis of in je vrije tijd. We zijn er voor kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen.

Onze visie is opgebouwd volgens 5 pijlers:

  • Positieve en vertrouwelijke sfeer
  • Persoonlijke aanpak
  • Samenwerking
  • Doelgericht
  • Expertise en ervaring

Bij de Parelvissers streven we naar een positieve en vertrouwelijke sfeer, waarin je je snel thuis voelt. Samen gaan we na wat precies moeilijk gaat.

We zoeken naar een persoonlijke aanpak die goed bij je past. Hierbij focussen we ook op wat er goed gaat. Dit zijn je kwaliteiten, je parels. We vissen samen naar je parels en poetsen ze op, zodat wat moeilijk gaat weer beter lukt.

In de groepspraktijk werken we multidisciplinair. Elk teamlid gebruikt zijn expertise en ervaring en gaat doelgericht te werk.

Soms kunnen ook personen uit je omgeving ondersteuning bieden. Dit kan familie zijn, een klasgenoot, een leerkracht op school, andere hulpverleners of een collega op het werk. Ook mensen die je ontmoet in je vrije tijd kunnen een hulp zijn. Het is vaak zinvol ook hen te betrekken in de samenwerking.

Begeleidingen kunnen doorgaan in de praktijk of bij je thuis, op school of op je werk. Samen bekijken we wat het beste voor je is.